projectgebonden risicoanalyse

Een projectgebonden risicoanalyse (PRA) is essentieel om te beoordelen of naoorlogse activiteiten hebben geleid tot een ander beeld op de verdachtheid op NGE in het werkgebied.

NjordIC zal daarnaast ook beoordelen welke zoekdiepte gehanteerd moet worden en zal een overzicht geven van de beheersmaatregelen in de context van de meest pragmatische uitvoering. 

Het spreekt voor zich dat deze fase alleen goed kan worden doorlopen als een diepgaande kennis van het project is verkregen.

Sluit Menu