historisch vooronderzoek

In deze fase is de focus eerst gericht op het verzamelen van zoveel als mogelijk relevante informatie over oorlogshandelingen en mogelijke dumpactiviteiten van NGE. Deze data wordt dan geanalyseerd om te bepalen of het werkgebied mogelijk verdacht is op de aanwezigheid van NGE en welke NGE dan verwacht kunnen worden.

NjordIC heeft een netwerk van betrouwbare bronnen om de relevante archieven zoals The National Archives (London), Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg), The National Archives (Washington) en andere meer lokale archieven. Dit netwerk bestaat eveneens uit oorlogshistorici met een passie voor de geschiedenis. Alle relevante informatie wordt nauwkeurig geanalyseerd om de prangende vraag te beantwoorden of het werkgebied verdacht is en om dan te komen tot een advies of vervolgacties noodzakelijk zijn.

Sluit Menu