EOD-MANAGEMENT

NjordIC heeft zelf een uniek proces en structuur ontwikkeld om tezamen met pragmatische procedures te komen tot een veilig, kwalitatief hoogwaardig en efficiënt project. Hierbij heeft de Klant slecht één aanspreekpunt en neemt NjordIC de volledige verantwoordelijkheid over.

Wat zijn hiervoor de belangrijkste sleutelfactoren?

  • Een goed inzicht in de verwachtingen van de Klant
  • Het opzetten en onderhouden van een auditeerbaar proces in GIS
  • Een mandaat om de uitvoerende partij(en) te controleren en bij te sturen
  • Het nemen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in de verschillende uitvoeringsfasen.
  • Het aftekenen van de ALARP of vrijgave certificaten door NjordIC

 

Sluit Menu